El passat 10 de setembre es van fer públiques les conclusions de l’advocat general de la Unió Europea respecte al polèmic índex de referència IRPH, el qual es va comercialitzar en alguns préstecs hipotecaris, principalment entre els anys 2006 i 2007. En la majoria d’ocasions, els professionals del banc argumentava al client que es tractava d’un índex més estable, però la veritat és que sempre es va mantenir per sobre de l’Euribor, i aquesta última informació va ser ocultada pels bancs, així com la seva forma de càlcul i evolució en els darrers anys.

Fins al moment, havíem tingut resolucions dispars en els nostres tribunals i el Tribunal Suprem, en la seva sentència de 14 de desembre de 2017, va argumentar que l’IRPH era un índex definit i regulat legalment, ja que la seva adequació a la normativa havia de ser controlada per l’Administració Pública, per la qual cosa quedava fora de l’àmbit de coneixement dels tribunals de l’ordre civil, de manera que no podia ser objecte de control de transparència que preveu la Directiva 93/13 / CEE sobre clàusules abusives, afirmant que es tractava d’un índex oficial i que per aquest motiu era de per si, transparent.

No obstant això, l’advocat general de la Unió Europea considera que les clàusules sobre l’IRPH si estan sotmeses a la Directiva 93/13 / CEE, ja que el fet que l’IRPH sigui un índex oficial no vol dir que només per ells sigui un índex transparent, sinó que això dependrà de l’anàlisi del cas concret, de manera que els tribunals podrien decretar la seva nul•litat.

No obstant això, les conclusions de l’advocat general no són vinculants, i per saber quina serà la decisió final hem d’esperar a la resolució que doni en els mesos vinents sobre aquest assumpte el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, la qual preveiem que serà favorable als clients, obrint així les portes a tramitar els procediments de reclamació contra els bancs amb més seguretat.

En Colorado & De Roa Advocats comptem amb advocats especialitzats en dret bancari, els quals li podran assessorar sobre què fer si la seva hipoteca està subjecta a l’IRPH, així com tramitar la corresponent reclamació a l’entitat bancària, podent reclamar en el mateix procediment les despeses ocasionades per la constitució del préstec hipotecari, així com la nul•litat d’altres clàusules abusives que pogués contenir el mateix.

Comenta aquesta notícia:

*

Your email address will not be published.