Lamentablement, és habitual que certes empreses, de manera irregular, “obliguin” als treballadors a donar-se d’alta com a autònoms i que aquests cada mes emetin una factura per la presentació dels seus serveis. Aquesta pràctica implica deixar en una clara situació de desemparament al “treballador encobert o fals autònom” i amb una substancial pèrdua dels seus…

Lamentablement, és habitual que certes empreses, de manera irregular, i aprofitant-se de la seva condició, duguin a terme pràctiques contràries a la normativa laboral pel que fa a la contractació de treballadors.

Us deixem la gravació d’una conferència en la qual el nostre company Iván Colorado ens parla sobre els concursos de creditors: què són, quan s’han de dur a terme i quin és el procediment a seguir.