Després de la ruptura d’un matrimoni o d’una parella amb fills menors hi ha la possibilitat d’atribuir a ambdós progenitors la custòdia, en lloc d’atorgar-la únicament a un d’ells. Aquest tipus de règim de guarda i custòdia permetrà que el fill pugui gaudir de la més freqüent i equitativa comunicació amb tots dos progenitors, amb…

La incapacitació judicial és una qüestió bastant delicada, atès que limita el poder de decisió d’un individu i afecta a decisions de la vida quotidiana, com és poder fer ús del seu propi patrimoni o atorgar un testament. Malgrat això, és necessària en moltes ocasions, ja que la seva finalitat principal és protegir a les…

Amb el nou sistema de subhastes tots els ciutadans podenparticipar-hi, ja que des de fa més de 3 anys és realitzen per mitjans telemàtics, a través de la web:(https://subastas.boe.es). Per tal de poder participar és necessari, en primer lloc, donar-se d’alta com a usuari del sistema i, en segon lloc, dipositar una fiança del 5%…

Tot i que sembla que va quedant enrere l’ època en la que s’ interposaven massivament reclamacions contra els bancs per la comercialització de preferents, deute subordinada, etc… encara queden molts afectats per productes tòxics de diferents tipus. A partir de l’ any 2006, Catalunya Caixa, avui absorbida pel BBVA, va comercialitzar participacions en el…

Swaps, preferents, deute subordinat, hipoteca multidivisa… Són alguns dels productes tòxics que les entitats bancàries van comercialitzar als seus clients, no obstant això, existeixen d’uns altres que, malgrat no ser tan coneguts, també han generat un important nombre d’afectats, com són els bons de l’entitat FERGOAISA, comercialitzats en el seu moment per l’entitat Bankpime. Què…

Al mes de juny de 2013 es va publicar la reforma de la Llei 29/1994 d’Arrendaments Urbans, més coneguda com LAU, per la qual es regeixen la majoria dels contractes de lloguer. Una de les reformes més importants que s’ha produït després de l’entrada en vigor de la nova normativa té a veure amb l’anomena’t…

La compra d’un habitatge sol ser una de les inversions més importants que fem al llarg de la nostra vida i donat que les despeses son molt elevades, moltes persones tracten de reduir els costos el màxim possible. Malgrat l’anterior, contractar els serveis d’un advocat especialista hauria de ser una despesa obligatòria, ja que el…

Quan una parella decideix posar fi a la seva relació, ja sigui per mitjà del divorci o la separació, sorgeixen moltes qüestions i aspectes a tractar, però sense cap dubte, la pensió d’aliments dels fills en comú és un dels punts que més controvèrsia genera, de manera que serà molt aconsellable acudir a un professional…

La venda del Banc Popular al Santander suposa un abans i un després en el sector financer nacional i internacional, la qual ha donat lloc a que centenars de petits accionistes i inversors hagin perdut tot els seus diners d’un dia per a un altre. Si bé és cert que encara és aviat per saber…

Amb l’entrada en vigor de la Llei 35/2015, de 22 de setembre, de reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació, es va produir una important modificació del sistema establert fins a aquest moment per determinar les indemnitzacions a percebre per accidents de circulació….