Swaps, preferents, deute subordinat, hipoteca multidivisa… Són alguns dels productes tòxics que les entitats bancàries van comercialitzar als seus clients, no obstant això, existeixen d’uns altres que, malgrat no ser tan coneguts, també han generat un important nombre d’afectats, com són els bons de l’entitat FERGOAISA, comercialitzats en el seu moment per l’entitat Bankpime. Què…

Amb l’entrada en vigor de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització, es va intentar promoure la creació de noves empreses i l’arribada d’inversions estrangeres. Amb la finalitat d’incentivar aquest tipus d’inversions es va facilitar als ciutadans estrangers la possibilitat de sol•licitar un visat o una autorització…

Al mes de juny de 2013 es va publicar la reforma de la Llei 29/1994 d’Arrendaments Urbans, més coneguda com LAU, per la qual es regeixen la majoria dels contractes de lloguer. Una de les reformes més importants que s’ha produït després de l’entrada en vigor de la nova normativa té a veure amb l’anomena’t…

La compra d’un habitatge sol ser una de les inversions més importants que fem al llarg de la nostra vida i donat que les despeses son molt elevades, moltes persones tracten de reduir els costos el màxim possible. Malgrat l’anterior, contractar els serveis d’un advocat especialista hauria de ser una despesa obligatòria, ja que el…

Com ja vam avançar en articles anteriors la normativa espanyola preveu una gran varietat de vies per obtenir la residència legal i permís de treball per a ciutadans estrangers. Malgratl’anterior, els anys d’experiència en aquesta branca del dret ens permet afirmar que l’autorització de residència per circumstàncies excepcionals és la més utilitzada i la que…

Quan una parella decideix posar fi a la seva relació, ja sigui per mitjà del divorci o la separació, sorgeixen moltes qüestions i aspectes a tractar, però sense cap dubte, la pensió d’aliments dels fills en comú és un dels punts que més controvèrsia genera, de manera que serà molt aconsellable acudir a un professional…

La venda del Banc Popular al Santander suposa un abans i un després en el sector financer nacional i internacional, la qual ha donat lloc a que centenars de petits accionistes i inversors hagin perdut tot els seus diners d’un dia per a un altre. Si bé és cert que encara és aviat per saber…

Amb l’entrada en vigor de la Llei 35/2015, de 22 de setembre, de reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació, es va produir una important modificació del sistema establert fins a aquest moment per determinar les indemnitzacions a percebre per accidents de circulació….