Orientem i assessorem a tot aquell que tingui una idea de negoci i vulgui emprendre. Oferim un assessorament íntegre a l’emprenedor per tal d’ajudar-lo i recolzar-lo tant en la fase inicial o preliminar del projecte com en la fase de desenvolupament i expansió del mateix.

Donat el creixement dels últims anys d’empreses de nova creació o start-up, principalment de base innovadora – tecnològica, hem tingut l’oportunitat d’intervenir en la creació i constitució de nombroses noves empreses brindant tots els nostres recursos perquè tot aquell que tingui una idea innovadora trobi l’ajuda que necessita i pugui fer realitat el seu somni.

L’assessorament que oferim és íntegre i l’hi ho proporcionarà un advocat especialista en empreses de nova creació, amb una visió no només legal sinó també empresarial, que l’orientarà tant en el vessant jurídic-mercantil de la nova empresa a constituir, com en la recerca del finançament extern i el capital necessari per al correcte desenvolupament del seu projecte, així com en la captació de recursos econòmics addicionals per a companyies ja consolidades que es troben en ple funcionament i desitgen emprendre inversions sense necessitat d’acudir al finançament bancari.

Mitjançant un assessorament continuat i personalitzat, i que més s’adeqüi a les necessitats concretes de cada client, tindrà, en les diverses fases de creixement de la companyia, la seguretat i certesa jurídica de que està adoptant les decisions més adequades.

FASE INICIAL / PRELIMINAR

 • Elecció de la forma societària més adequada i constitució legal de l’empresa.
 • Estudi i anàlisi de la normativa aplicable sobre el sector d’activitat en qüestió.
 • Redacció dels pactes de socis i documents preliminars per tal de regular les relacions entre els mateixos.
 • Protecció de la Propietat intel·lectual i industrial de la marca, nom comercial, logotip, signes distintius i / o patents.
 • Implementació i adequació de la pàgina web a la normativa de protecció de dades i de comerç electrònic (LSSI-LOPD) , i, si escau, a la Llei de protecció del consumidor.
 • Legalització del negoci mitjançant l’obtenció de les llicències i permisos necessaris per a l’obertura del mateix.
 • Redacció de contractes mercantils i acords de confidencialitat (NDAs)

FASE DESENVOLUPAMENT I EXPANSIÓ

 • Presentació, coordinació i assessorament legal en les anomenades “Rondes d’Inversió” amb entitats de Private Equity “ o els anomenats” Bussiness Angels “.
 • Due Diligence de la companyia.
 • Redacció de les “Letters of intention” & amp; “Memorandums of understanding (MoU)” amb els inversors
 • Redacció dels acords d’inversió.
 • Contractes de préstecs participatius convertibles
 • Operacions de desinversió i venda de la companyia.