El nostre equip compta amb dilatada experiència en l’àmbit hereditari.

Comptarà amb el nostre suport i assessorament continu i personalitzat en totes aquelles qüestions que es puguin suscitar en relació a la transmissió de patrimonis via successió hereditària, tant a nivell extra judicial, mitjançant la preparació i tramitació d’escriptures de manifestació i acceptació d’herència, com a nivell judicial, intervenint en procediments de declaració d’hereus, reclamació d’herències i legítimes o divisió de patrimonis.

Les qüestions fiscals i tributàries són de gran importància en aquest tipus de situacions. En COLORADO & DE ROA comptem amb experts que l’assessoraran en el plantejament i liquidació dels impostos a què se subjecten aquestes transmissions patrimonials, proporcionant-li la millor planificació fiscal.

  • Preparació de testaments
  • Impugnació de testaments
  • Acceptació i adjudicació d’herències.
  • Reclamació judicial per acceptar l’herència (interrogatio in iure)
  • Reclamació d’herències i legítimes
  • Declaració d’hereus abintestat
  • Negociació i divisió de patrimonis hereditaris tant en vies de mutu acord com en casos contenciosos.
  • Planificació fiscal de l’herència.