Assistim als nostres clients en els procediments plantejats davant la jurisdicció penal, ja sigui mitjançant el desenvolupament de la millor estratègia de defensa o mitjançant el exercici de l’acusació particular.

El departament de Dret penal abasta tot tipus de procediments en aquest àmbit, en concret:

  • Delictes contra les persones
  • Dret penal econòmic i delictes comesos en el si de l’empresa
  • Delictes contra l’administració pública
  • Delictes contra la seguretat col·lectiva
  • Responsabilitat civil derivada de delicte
  • Procediments d’extradició
  • Dret penitenciari
  • Cancel·lació d’antecedents penals i policials