Des de l’àrea laboral, assistim als treballadors en totes les qüestions relacionades amb la seva ocupació, informant dels seus Drets i assistint-los en procediments de negociació col·lectiva, Expedients de Regulació d’Ocupació, sancions, acomiadaments i, en general, en tots els procediments derivats de les relacions laborals.

Durant els últims anys la quantitat de litigis en l’àrea laboral ha experimentat un important creixement, fruit de la crisi econòmica que pateix el país i que, lògicament, ha derivat en el tancament de gran quantitat d’empreses, així com en la reestructuració de plantilles en companyies que, sense veure abocades al tancament, s’han vist en la necessitat d’haver de prendre mesures per adaptar-se a la nova situació.

Aquest entorn, al costat dels continus canvis que pateix la legislació laboral, fa que els treballadors necessitin d’un assessorament complet i rigorós per poder afrontar amb garanties les qüestions que se’ls puguin plantejar en relació a la seva situació laboral, ja sigui en l’àmbit de la negociació amb l’empresa o en el judicial, en casos en què han impugnar davant els jutjats socials mesures de l’empresari que no sempre s’ajusten a Dret.