Des d’aquesta àrea assessorem i assistim als nostres clients en les qüestions legals que es plantegen en l’àmbit més personal:

  • Procediments de separació, nul·litat, divorci o mesures de guarda i custòdia i aliments, desenvolupant una tasca mediadora amb l’objectiu d’aconseguir la millor solució per als interessos de totes les parts, especialment dels menors implicats en cada cas, de manera que la ruptura pugui culminar amb un acord. En cas de no ser possible, representem als nostres clients en els procediments contenciosos davant els tribunals, a fi d’obtenir la resolució que millor més adequada a les circumstàncies de cada cas.
  • Modificació de mesures definitives de divorci, separació o ruptura de parella de fet (extinció o modificació de pensió d’aliments, atribució d’ús d’habitatge familiar, modificació de règim de guarda i custòdia o del règim de visites)
  • Procediments d’incapacitació de persones que, per diferents circumstàncies, no es troben facultades per regir-se per si mateixes i administrar el seu patrimoni
  • Procediments de reconeixement i impugnació de la filiació, paternitat.
  • Reclamació d’aliments entre parents.
  • Assessorament i preparació de capitulacions matrimonials, a fi de regular el règim econòmic del matrimoni o altres qüestions derivades de la celebració del mateix.
  • Adopcions.
  • tuteles i curateles, com a mitjans per emparar i protegir els interessos de menors i incapacitats.