Cláusula suelo de tu hipoteca y cómo tramitar la devolución de los pagos

Què és la clàusula sòl de la meva hipoteca?

La clàusula sòl de la seva hipoteca és, en argot popular, el interès més baix que pagarem per la nostra hipoteca. Per tant, encara que baixi l’índex de referència de la seva hipoteca, la clàusula sòl impedirà que la quota de la seva hipoteca es redueixi proporcionalment, ja que aplicarà l’interès mínim marcat.
La clàusula sòl la trobarem entre les condicions del contracte de la hipoteca, encara que possiblement no apareixerà sota aquest nom.

És possible reclamar els pagaments cobrats indegudament en concepte de clàusula sòl?

Després de l’ última sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea han tornat a l’actualitat els procediments judicials contra entitats bancàries, aquest cop, per la retroactivitat de la clàusula sòl .

Per tant, és possible reclamar la totalitat dels pagaments que ja s’han efectuat, a partir de la data de signatura de la hipoteca, però això no implica necessàriament que els bancs accedeixin a tornar-lo íntegrament.

Aquí caldrà tenir en compte dos aspectes diferenciats:

 1. En primer lloc, cal avaluar cada cas particularment i fer una estimació de les quantitats que es poden reclamar, ja que depèn de cada cas particular i entitat bancària, i per tant no es pot garantir un resultat específic, els resultats poden variar.
  A l’anterior, caldria afegir que si la hipoteca no està amortitzada encara, l’eliminació de la clàusula sòl pot suposar una rebaixa de la quota mensual de la hipoteca.
 2. En segon lloc cal tenir en compte que tots els bancs que apliquin o hagin aplicat aquesta clàusula estan afectats per la sentència, encara que poden fer una oferta de devolució segons el que al seu judici han de tornar (molt per sota del que el client pot reclamar) i poden fins i tot considerar la reclamació improcedent. En el cas que la sol·licitud sigui procedent i hi hagi una devolució dels pagaments, no implica que es realitzi en efectiu: consumidor i entitat financera poden pactar negociacions i ofertes de serveis bancaris en compensació.

Cóm he de procedir per reclamar els meus diners?

A dia d’avui, hi ha a disposició del consumidor dos procediments disponibles per a procedir a la reclamació dels seus pagaments indeguts de clàusula sòl:

 1. Procediment extrajudicial: “ràpid i gratuït”

  Al gener de 2017, el Govern va aprovar el Reial Decret de mesures urgents de protecció de consumidors, pel qual tot procés de reclamació de clàusula sòl es podria solucionar mitjançant un procediment extrajudicial, per resoldre de manera “ràpida i gratuïta” les reclamacions dels consumidors.

  A efectes pràctics, aquest procediment judicial determina que l’entitat bancària disposarà de tres mesos per fer una proposta de devolució dels pagaments al client.

  Pasos del procediment extrajudicial:
  Un cop el client reclama a la seva entitat bancària la devolució dels pagaments, aquesta li ha de respondre remetent el càlcul de la quantitat a retornar més els interessos generats, o alternativament una justificació per la qual no es considera procedent la devolució de les quantitats pagades.

  Si el client està d’acord amb l’estipulat pel banc, accepta les condicions i l’entitat financera procedirà a la devolució dels diners, en un termini màxim de tres mesos.

  Però no sempre la devolució es realitza en metàl·lic (tot i que es planteja com a primera opció), sinó que les entitats bancàries i el consumidor poden pactar mesures compensatòries diferents, com nous productes o noves condicions de la hipoteca, com ara reduccions de la quota o del principal.

  Al nostre criteri, aquest procediment beneficia més a l’entitat que als hipotecats, ja que deixa en mans de la banca la resolució d’aquests conflictes i, per tant, la devolució de quantitats als afectats.

 2. Procediment judicial:

Si el client no està d’acord amb l’estipulat pel banc en el procés, té dret a sol·licitar una devolució per via judicial (un cop finalitzi el termini del procediment extrajudicial), el que implica la contractació d’un advocat que la tramiti.

Pasos del procediment judicial:
Per començar amb la reclamació judicial dels pagaments indeguts, s’haurà d’examinar l’escriptura d’hipoteca, acudint a un professional per determinar exactament les quantitats a reclamar. A Colorado de Roa estudiem cada cas en particular, per tal que cada persona conegui el que pot arribar a reclamar i, en funció d’això, decidir sobre l’inici del seu expedient.

Després d’això, s’inicia la reclamació directa al banc i, en cas de no obtenir el resultat esperat, acudiríem als jutjats, que és la via que, a dia d’avui, més confiança ens inspira en la resolució de reclamacions derivades dels diferents productes bancaris que s’han comercialitzat indegudament als consumidors.

Un cop interposat el procediment judicial, es tramita fins a la seva finalització amb sentència.

Cóm podem ajudar-te a reclamar els teus diners?

A Colorado & de Roa Advocats portem anys tramitant procediments judicials contra entitats financeres, en els que representem a consumidors que han estat víctima de les males pràctiques que, sobretot durant l’època de bonança, van ser una constant en la contractació bancària.

La llista de productes tòxics comercialitzats en el sector bancari és llarga i, en aquest despatx, hem tingut l’oportunitat de lluitar al costat dels nostres clients enfront de les entitats responsables. Vam començar a tramitar procediments per la comercialització de swaps (permutes financeres d’interès), vam seguir amb participacions preferents i deute subordinat, diferents tipus de bons convertibles, clàusula sòl, hipoteques multidivisa i un llarg etc.

Els professionals de Colorado & de Roa Advocats estem a la teva disposició per assessorar-te sobre el teu cas i ajudar-te a recuperar el que és teu, donant una atenció personalitzada que farà que en tot moment coneguis l’estat de la teva assumpte, així com totes les notícies i novetats que el puguin afectar.

Des Colorado & de Roa Advocats recomanem als afectats acudir com més aviat millor a informar-se sobre el cas, principalment sobre les quantitats que es poden recuperar i del que suposaria a la quota de la seva hipoteca l’eliminació de la clàusula, en aquells casos en què actualment es els segueixi aplicant.