Assessorem als nostres clients en totes les qüestions que es puguin plantejar en matèria d’arrendaments, ocupant-nos de prestar un complet assessorament a l’hora de formalitzar qualsevol tipus de contracte, així com de la defensa judicial en procediments de desnonament i, en general , en qualsevol litigi que pugui derivar d’aquest tipus de relacions contractuals.

Ens ocupem de la negociació de tota classe de contractes d’arrendaments, tant d’immobles com de tot tipus de locals de negoci, incloent operacions de traspàs o cessions.

Les operacions més habituals en aquesta àrea són:

  • Redacció de contractes d’arrendament d’immobles i de locals de negoci. Arrendaments Urbans i rústics.
  • Redacció de contractes de traspàs o cessió de negoci.
  • Desnonaments i reclamació de rendes impagades.
  • Habitatges de Protecció Oficial (HPO).
  • Contractes d’Arrendament renda antiga i actualitzacions de renda.
  • Reclamació davant l’inquilí els danys causats a l’immoble.
  • Situacions d’ocupació d’immobles.