Assistim als nostres clients en la reclamació pels danys i perjudicis soferts en accidents de trànsit, o amb motiu de negligències mèdiques, portant a terme totes les actuacions necessàries, tant a nivell extrajudicial com judicial, fins a l’obtenció de la indemnització corresponent .

L’àmbit de la responsabilitat civil abasta totes aquelles situacions de les quals pot derivar l’obligació de reparar el dany causat per culpa o negligència, la qual cosa sol materialitzar-se en l’obligació d’abonar a l’afectat una indemnització econòmica.

En COLORADO & DE ROA comptem amb professionals amb una dilatada experiència en reclamacions per responsabilitat civil, tant contractual com extracontractual, que s’encarreguen de prestar un assessorament integral en la matèria i de la tramitació i seguiment dels litigis que puguin derivar-se d’aquest tipus de situacions.