En una àrea tan canviant com la del Dret del Treball, mantenim una actualització constant sobre les contínues reformes legislatives.

D’aquesta manera, estem en disposició d’assessorar les companyies en processos de reestructuració de plantilles, modificació de condicions laborals i negociació col·lectiva.