Els nostres economistes i advocats especialistes en l’àrea fiscal són experts en l’assessorament continuat tant a empreses com a particulars en totes les seves modalitats el que li permetrà comptar amb el suport d’un especialista en la matèria que planificarà i l’assistirà en tot moment en la planificació fiscal i presentació dels impostos als que hagi de fer front, aconseguint així minimitzar la seva càrrega fiscal.

  • Impost sobre Societats
  • Impost sobre Transmissions Patrimonials
  • Impost sobre el Valor Afegit
  • Impostos especials
  • Fiscalitat d’empreses estrangeres
  • Impost sobre no residents
  • Fiscalitat d’entitats mercantils especials (cooperatives, fundacions, associacions)
  • Tributs municipals