A COLORADO & DE ROA ADVOCATS assessorem a companyies amb dificultats, a fi que adoptin les decisions més oportunes per a la seva reestructuració i pervivència o, si s’escau, per a la seva liquidació legal i ordenada.

L’assessorament que prestem des d’aquesta àrea comprèn els aspectes econòmic-financers, fiscals, mercantils i laborals de les empreses, així com tots els que puguin sorgir amb motiu del plantejament d’un procediment concursal, ja sigui per al tancament definitiu de la companyia o com instrument per a la seva reestructuració i refinançament, i, per tant, la seva continuïtat.

Entre les matèries implicades en el Dret concursal, s’inclouen:

  • Estudi de viabilitat d’empreses i persones físiques.
  • Reestructuracions empresarials
  • Refinançament de deutes pre concursals.
  • Representació i defensa de creditors per a la recuperació de crèdits impagats.
  • Procediments pre concursals
  • Sol·licitud de concursos de creditors de persones físiques i jurídiques.
  • Compra-venda d’unitats productives d’empreses en concurs
  • Adquisició d’actius o deutes de companyies en situacions de crisi.
  • Accions judicials de derivació de responsabilitat social als administradors d’empreses insolvents.
  • Liquidacions i dissolucions de societats mercantils.