Assessorem i defensem els interessos les empreses en les qüestions que poden plantejar-se en l’àmbit civil, tant via extrajudicial, com a través de la intervenció en procediments judicials o arbitrals.

En àmbit de les empreses, l’àrea de dret civil inclou:

  • Els tràmits i procediments sobre drets reals, que inclouen les relacions de propietat i maneres d’adquirir-, procediments i tràmits relatius a comunitats de propietaris i, en general, tots els derivats de la propietat horitzontal, així com les qüestions arrendatícies, contractes , desnonaments.
  • Les obligacions i contractes, regulació dels actes i negocis jurídics, així com les seves conseqüències i efectes.
  • Dret de la construcció, amb intervenció en procediments de reclamació per defectes constructius o vicis ocults, comptant amb la col·laboració de perits qualificats per a la realització dels dictàmens necessaris per a la defensa dels interessos dels nostres clients.
  • El dret de la responsabilitat civil, mitjançant l’exercici de la reclamació en nom de les companyies o la seva defensa en procediments de derivats d’accidents, o bé reclamació per incompliments contractuals.