Durant els últims anys s’han evidenciat males pràctiques bancàries que han derivat en el perjudici de gran nombre de clients, principalment amb motiu de la contractació de productes d’inversió sense disposar de tota la informació sobre el funcionament i risc dels mateixos.

Des d’aquesta àrea assessorem als nostres clients sobre les seves possibilitats de reclamació davant d’aquest tipus de contractacions, comptant d’una gran experiència en la tramitació de procediments judicials en reclamació per permutes financeres d’interès (swaps, clips …), així com en diferents productes bancaris d’inversió.

Colorado & de Roa compta amb professionals capaços d’oferir al client un profund coneixement del sector financer, oferint un gran nombre de serveis, producte de l’aplicació de la normativa legal, administrativa i reglamentària que regulen el funcionament del sector financer i el Mercat de Valors.

Sobre aquesta base, des d’aquesta àrea tractem d’oferir als nostres clients les millors solucions en les seves relacions amb les entitats que intervenen en el sector bancari, bàsicament bancs i empreses de serveis d’inversió.