PERSONES

CIVIL

Assessorem als nostres clients en les diferents qüestions que poden plantejar-se en aquesta extensa matèria, tant a nivell extrajudicial, com en l’àmbit judicial i arbitral.

FAMILIA

Us assessorem en les qüestions legals que es plantegen en l’àmbit més personal: divorcis, separació, procediments d’incapacitació, paternitats …

BANCARI

L’àrea de dret bancari hem intervingut en reclamació de preferents i deute subordinat, reclamació d’hipoteques i clàusules abusives.

ARRENDAMENTS

Ens ocupem de les diferents qüestions relacionades amb arrendaments, contractes, així com de la defensa judicial en procediments de desnonament.

SUCCESSIONS

El nostre equip compta amb dilatada experiència en l’àmbit hereditari: Preparació de testaments, herències, reclamació d’herències, …

ACCIDENTS

Reclamació per danys i perjudicis soferts en accidents de trànsit, o amb motiu de negligències mèdiques, fins a l’obtenció de la indemnització corresponent.

PENAL

Assistim als nostres clients en els procediments davant la jurisdicció penal, mitjançant el desenvolupament de la millor estratègia de defensa o a través de l’acusació particular.

LABORAL

Ajudem als treballadors en les qüestions relacionades amb la seva ocupació: negociació col·lectiva, expedients de regulació d’ocupació, sancions o acomiadaments.

EMPRESES

MERCANTIL

Assessorem en matèria de contractació mercantil i contractes empresarials: dret de societats, compravendes, fusions o adquisicions, due diligence i responsabilitat de socis, etc.

CONCURSAL

Assessorem a companyies amb dificultats, per a adoptar les decisions oportunes per a la seva reestructuració i pervivència o per la seva liquidació legal i ordenada.

FISCAL I COMPTABLE

Els nostres economistes i advocats són experts en l’assessorament continuat tant a empreses com a particulars en la planificació fiscal i impostos.

LABORAL

Actualització constant sobre Dret del treball: processos de reestructuració de plantilles, modificació de condicions laborals i negociació col·lectiva.

PENAL ECONÒMIC

Sòlida experiència en defensa d’empreses davant la jurisdicció penal, centrada en la intervenció en procediments judicials per delictes econòmics.

CIVIL

Assessorem i defensem els interessos les empreses en qüestions civils, per via extrajudicial, o mitjançant procediments judicials o arbitrals.

BANCARI

Assessorem sobre possibilitats de reclamació davant de contractacions bancàries, permutes financeres d’interès (swaps, clips …) i productes bancaris d’inversió.

AREA PRIVATE-EQUITY

Orientem i assessorem a tot aquell que tingui una idea de negoci i vulgui emprendre. Oferim un assessorament íntegre a l’emprenedor per tal d’ajudar-lo i recolzar-tant en la fase inicial o preliminar del projecte com en la fase de desenvolupament i expansió del mateix.